Warsztaty „Siła ziół”

Warsztaty „Siła ziół”

Dnia 21 listopada odbyły się warsztaty muzyczno- rytmiczno- relaksacyjne „Siła ziół”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Celem zajęć było kształtowanie umiejętności wyciszenia się i relaksacji, aktywnego słuchania muzyki klasycznej...