Rozpoczęcie roku szkolnego i pasowanie na ucznia

Rozpoczęcie roku szkolnego i pasowanie na ucznia

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022 spotkaniem uczniów i rodziców z wychowawcami w klasach. Panie dyrektor Iwona Olszewska i wicedyrektor Elżbieta Makris powitały wszystkich po wakacyjnym wypoczynku oraz pasowały na uczniów nowo przyjęte do szkoły...