W dniach 22.05 oraz 29.05.2021r. odbyły się w naszej szkole wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie. Już kolejny raz wspieraliśmy swoją wiedzą i doświadczeniem nauczycieli, którzy pragną poznać tajniki pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Pani dyrektor Iwona Olszewska zapoznała gości z uczelni z najważniejszymi przepisami i zagadnieniami dotyczącymi organizacji pracy placówki. Omowiła założenia podstawy programowej każdej szkoły, wskazała potrzeby rewalidacyjno-terapeutyczne, edukacyjne, wychowacze uczniów, opowiedziała o stosowanych metodach i obowiązującej dokumentacji. Razem z wicedyrektor Elzbietą Makris oprowadziły słuchaczy po placówce i przedstawiły ofertę ZSS nr1. Studenci z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o specyfice zawodu nauczyciela specjalnego.