W terminie od 1 października 2021 r. do 4 października 2021 r. wprowadzam częściowe ograniczenie funkcjonowania ZSS nr 1 oraz wprowadzam wariant hybrydowy/mieszany/ w oddziałach klas Szkoły Podstawowej nr 31 na pierwszym etapie edukacyjnym.

Nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywać się będzie w klasie III c.

Pozostałe oddziały pracują  stacjonarnie.

 

Z poważaniem

Iwona Olszewska

Dyrektor ZSS nr 1