Przekazanie szkolnego autobusu

Dzień 7 listopada 2017 roku był dla naszej placówki dniem szczególnym i bardzo oczekiwanym. Mieliśmy wyjątkową okazję do świętowania – otrzymaliśmy od władz Miasta Szczecin wymarzony nowy autobus szkolny.W tej ważnej dla nas chwili towarzyszyli nam: pani dyrektor Irena Główczyńska – Główniak – pomysłodawczyni i inicjatorka starań o pozyskanie nowego autobusu dla Ośrodka, pani Lidia Rogaś – dyrektor Wydziału Oświaty UM, pani Iwona Miller – Rutkowska – dyrektor Biura Zamówień Publicznych UM, pani Agnieszka Hofman – kierownik Referatu Biura Inwestycji i Remontów UM, pani Eliza Rychlicka – Koleva – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pani Anna Kaczkiełło – inspektor Wydziału Oświaty UM, pan Marek Wyrzykowski – dyrektor firmy ABP Bus, ksiądz Stanisław Drewicz – proboszcz Parafii Stołczyn, pani Iwona Butrym – przewodnicząca Rady Rodziców SOSW nr 1.

Nasz nowy autobus jest nowoczesny, bezpieczny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, spełnia oczekiwania naszych dzieci i ich rodziców oraz znacząco podnosi komfort naszej pracy. Jesteśmy wdzięczni za ten dar.