Spotkanie z rodzicami na temat alternatywnych i wspomagających sposobów komunikowania się dzieci
i młodzieży z trudnościami
w porozumiewaniu się

Standardem postępowania w zakresie wprowadzania i stosowania komunikacji wspomagającej i alternatywnej /AAC/ wobec uczniów potrzebujących tego sposobu porozumiewania się jest współpraca wszystkich specjalistów z ich rodzinami aby mogli oni nie tylko w pełni korzystać z nowego sposobu porozumiewania się ale także współtworzyć go. Mając świadomość jak istotne jest umożliwienie osobom niemówiącym /lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu/ satysfakcjonującego porozumiewania się z innymi: rodzicami, bliskimi, rówieśnikami, nauczycielami, wyrażania swojego zdania, decydowania o własnym położeniu - w naszej placówce podejmujemy szereg działań mających na celu zaplanowanie i prowadzenie skutecznej terapii umiejętności komunikacyjnych.

Dnia 8.11. 2017 roku w ramach szkolnej kawiarenki odbyło się spotkanie z rodzicami na temat alternatywnych i wspomagających sposobów komunikowania się dzieci i młodzieży z trudnościami w porozumiewaniu się.

Podczas spotkania rodzice poznali wybrane metody i systemy wykorzystywane w naszej szkole w komunikacji AAC z ich dziećmi m. in. symbole PCS, system znakowo-obrazkowy PIKTOGRAMY, metodę MAKATON. Prowadzące spotkanie - panie Dorota Nikipierowicz i Elżbieta Sobczak - uświadomiły rodzicom jak szeroko należy rozumieć AAC i jak wiele elementów powinien zawierać skuteczny indywidualny system komunikacji każdego użytkownika. Zaprezentowały także różnego rodzaju pomoce do porozumiewania się wykorzystywane przez uczniów naszej szkoły np. osobiste słowniki, tablice tematyczne, tablice wyboru, tablice ze słowami, znakami graficznymi lub obrazkami wykonanymi w wersji papierowej, pomoce wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych np. plany aktywności, ilustrowane wierszyki, śpiewniki a także urządzenia odtwarzające i generujące mowę takie jak np. Go Talk. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy spotkania obejrzeli filmy z udziałem ich dzieci – nagrane podczas zajęć lekcyjnych – rodzice mieli okazję zobaczyć jak pracują ich dzieci, wspólnie obserwowaliśmy ich możliwości komunikacyjne. Prowadzące spotkanie podkreślały, że w przypadku osób niemówiących komunikat słowny powinien być wzmacniany spojrzeniem, gestem, pokazaniem przedmiotu lub znaku graficznego w zależności od etapu rozwoju dziecka. Ma angażować różne układy percepcyjne. Ważne abyśmy wszyscy zrozumieli, że mowa i alternatywne sposoby komunikacji nie wykluczają się wzajemnie a stosowanie AAC w niektórych przypadkach może spowodować lub przyspieszyć rozwój mowy czynnej. Podczas spotkania rodzice mieli także możliwość poznania programów oraz różnych pomocy wykorzystywanych w naszej placówce do podnoszenia kompetencji komunikacyjnych ich dzieci takich jak Boardmaker /z bazą symboli PCS/, Pictogram Manager /z obrazkową bazą piktogramów PIC/, Go Talk, Program komputerowy z animacją gestów Makatonu, Programy komputerowe Obrazkowe zabawy z Makatonem a także śpiewniki z Makatonem. Z radością informujemy Państwa, że w ostatnim czasie do naszej placówki zakupione zostały nowe programy Boarmaker&Speaking Dynamically Pro, Boardmaker Windows, Język Piktogramów CD 1 oraz pomoce odtwarzające nagrywany głos BigMack oraz BigMack Step-By Step. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania pomogą uczniom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu w jak najpełniejszym porozumiewaniu się dostosowanym do ich potrzeb i możliwości.