Wybory do Rady Uczniowskiej

Jak co roku w pierwszych tygodniach roku szkolnego, w naszej szkole organizowane są wybory do Rady Uczniowskiej wchodzącej w skład Samorządu Uczniowskiego. Przygotowania do wyboru tego elitarnego grona uczniów, poprzedzone są zawsze krótką kampanią wyborczą. Na początku uczniowie poszczególnych klas, wraz z nauczycielem wychowawcą wyłaniają spośród siebie ucznia który będzie w wyborach kandydował. Po tym wyborze, kandydat przygotowuje swój plakat wyborczy, na którym prezentuje swoją sylwetkę i pomysły jakie zamierza zrealizować będąc członkiem Rady Uczniowskiej.

Prezentacja wszystkich startujących w wyborach kandydatów odbyła się 5 października. Każdy uczeń mógł zapoznać się kandydatami, obejrzeć ich plakat wyborczy, zadać pytanie kandydatowi.

Przez kilka kolejnych dni plakaty wyborcze były wyeksponowane na korytarzu szkolnym, a wszyscy uczniowie mieli czas na zastanowienie się i podjęcie decyzji, na kogo oddać swój głos.

I wreszcie 10 października nadszedł dzień wyboru. Tego dnia sala gimnastyczna na jedną godzinę zamieniła się w lokal wyborczy, a każdy uczeń oddał swój głos na wybranego kandyddata.

Po zliczeniu głosów, komisja ogłosiła wyniki wyborów. Największym zaufaniem głosujący uczniowie i nauczycielie obdarzyli Justynę, która została Przewodniczącą Rady Uczniowskiej, a tuż za nią znalazły się Ola i Ada, które będą pełnić rolę zastępców Przewodniczącej.

Pozostali kandydaci weszli w skład Rady Uczniowskiej i będą wspierać Przewodniczacą i jej zastępczynie swoją osobą, a wszyscy nowo wybrani uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za wspaniała kampanie wyborczą, zwycięzcom gratulujemy, a całej Radzie Uczniowskiej życzymy udanej pracy i wielu sukcesów w tym roku szkolnym.

galeria zdjęć