Święto niepodległości

Z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole odbył się uroczysty apel, w którym uczestniczyli dyrekcja, nauczyciele i wszyscy uczniowie. Po odśpiewaniu hymnu narodowego rozpoczął się montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów z Samorządu Uczniowskiego.

W niezwykły nastrój wprowadziły nas pieśni legionowe - „Marsz Pierwszej Brygady”, „Piechota”, „Przybyli ułani”, „Białe róże”.

Do śpiewu włączyli się wszyscy uczniowie i nauczyciele. Dzieci doskonale znały wszystkie teksty, ponieważ ćwiczyli je ze swoimi wychowawcami klas podczas zajęć.

Pieśni i wiersze przypominały długą drogę do wolności, ukazywały ducha narodu polskiego, który przez 123 lata niewoli nigdy nie pogodził się z utratą niepodległości i podejmował trud walki o wolną ojczyznę.

To była z pewnością szczególna i ważna lekcja historii oraz patriotyzmu. Takie uroczystości przypominają nam, jak wiele zawdzięczamy naszym przodkom, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju, dumni z tego, że jesteśmy Polakami.

Być zwysiężonym i nie ulec to zwycięstwo.
Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.

Józef Piłsudski