Szkolenie WDN

12 października gościliśmy w naszej placówce Panią Profesor Oświaty Lidię Klaro – Celej, która przeprowadziła dla nas szkolenie na temat: „AAC. Jak możemy pomóc uczniowi niekomunikującemu się werbalnie, z trudnościami w porozumiewaniu się? Alternatywne i wspomagające metody komunikacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”.