W miesiącu kwietniu uczniowie naszych szkół uczestniczyli w konkursie „Szczecin- miasto nad

Odrą”. Wykorzystując różne techniki plastyczne młodzież ukazało piękno naszego miasta i jego

położenie nad rzeką Odrą. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na tablicy a ich autorzy

nagrodzeni.