W miesiącu listopadzie 2021 r. uczniowie naszych szkół uczestniczyli w Międzynarodowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej „VII Motywacje -2021” organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie.
W ramach konkursu “Esy floresy” uczniowie wykonali prace plastyczne. Troje naszych wychowanków zostało nagrodzonych: w kategorii szkół podstawowych Beata Kopacz zajęła
I miejsce a Valentyn Riabukhin -III miejsce, w kategorii szkół ponadpodstawowych wyróżnienie otrzymała Adriana Donczenko.
Serdecznie gratulujemy !