Co roku w dniu 20 maja w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Morza. Jest to święto ustanowione w 2008 r. przez Radę Unii Europejskiej, a jego celem jest podniesienie świadomości obywateli Europy na temat mórz i ich znaczenia w naszym codziennym życiu.

Członkowie Koła Edukacji Morskiej naszej placówki obejrzeli prezentację przypominającą, że morze to nie tylko plaże i wypoczynek. To również skomplikowany ekosystem będący miejscem życia wielu roślin i zwierząt,  które na skutek zalegania dużej ilości śmieci i odpadów w wodzie narażone są na wyginięcie. Uczniowie rozmawiali , jak my- turyści przebywający nad Morzem Bałtyckim mamy możliwość zadbania o morskie środowisko. Następnie  rozwiązywali zadania dotyczące racjonalnego wykorzystania zasobów morskich oraz ochrony wód  przed zanieczyszczeniami.