Dnia 20 listopada 2019 r świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W tym dniu członkowie Uczniowskiej Rady Szkoły przypomnieli wszystkim małym i dużym – dzieciom, młodzieży i dorosłym, że wszystkie dzieci na całym świecie mają swoje prawa.

Prawa te są zagwarantowane przez państwo i są spisane w dokumencie nazwanym Konwencją o prawach dziecka.

Inne ważne dla nas dokumenty to Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.

Przedstawiciele Uczniowskiej Rady szkoły postanowili w tym dniu zamienić się rolami z nauczycielami i przeprowadzili w klasach krótkie zajęcia. Nauczyciele z radością wyrazili na to zgodę ufając że nikt bardziej wiarygodnie nie potrafi przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa. Fragmenty wiersza Marcina Brykczyńskiego „O prawach dziecka” były recytowane w każdej klasie:

Niech   się   wreszcie   każdy   dowie

i    rozpowie   w   świecie   całym,

że   dziecko   to   także   człowiek,

tyle,   że   jeszcze   mały.

Dlatego   ludzie   uczeni,

którym   za   to   należą   się   brawa,

chcąc   wielu   dzieci   los   odmienić,

stworzyli   dla   nich   mądre   prawa.

Nikt     mnie   siłą   nie   ma   prawa  zmuszać  do  niczego,

a  szczególnie   do   zrobienia  czegoś   niedobrego.

Mogę   uczyć   się   wszystkiego,  co   mnie   zaciekawi

i   mam   prawo   sam   wybierać,   z   kim   się   będę   bawić.

Nikt   nie   może   mnie  poniżać,   krzywdzić,  bić,   wyzywać,

i   każdego   mogę   zawsze   na   ratunek   wzywać.

Jeśli   mama   albo   tata   już   nie   mieszka   z   nami,

nikt   nie   może   mi   zabronić   spotkać   ich  czasami.

Nikt   nie   może   moich   listów   czytać   bez   pytania,

mam   też   prawo   do   tajemnic   i   własnego   zdania.

Mogę    żądać,   żeby   każdy   uznał   moje   prawa,

a   gdy   różnię   się   od   innych,   to   jest   moja   sprawa.

Wybrane prawa dziecka zostały przedstawione w formie graficznej i przekazane do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych w klasach.

Mamy także dla dorosłych wybrane złote myśli Janusza Korczaka – prekursora działań na rzecz dziecka-człowieka.

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,

lecz wyzwalajmy aktywność,

nie każmy myśleć,

lecz twórzmy warunki do myślenia.

Nie żądajmy, lecz przekonujmy.

Pozwólmy dziecku pytać

i powoli rozwijajmy jego umysł tak,

by samo widzieć chciało.”

„Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”

„Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania.”

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

„My wychowujemy was, ale i wy nas wychowujecie ― źle albo dobrze”

„Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gasić, spieszyć – dziecko ma prawo, by było tym czym jest.”

„Wychowywać ― znaczy chować, chronić, ukrywać przed krzywdą i szkodą, zabezpieczyć.”

„Dziecko chce być dobre,

Jeżeli nie umie – naucz,

Jeżeli nie wie – wytłumacz

Jeżeli nie może – pomóż”