Podążając za jedną z sentencji Marii Montessori: „Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle „, uczniowie z kl I SP przez ostatnie dni  wykonywali ćwiczenia pobudzające jak największą ilość zmysłów po to, by zdobyć jak  najwięcej doświadczeń i zrozumieć otaczający nas świat.
Uczniowie dzięki dostosowanym dla nich pomocom  aktywnie badali świat wszystkimi swoimi zmysłami: wąchali naturalne buteleczki zapachowe, kosztowali różne potrawy by poczuć różne smaki,  słuchali piosenek o tematyce zimowej i grali na instrumentach m.in. na dzwonkach chromatycznych, trójkątach, grzechotkach. Wykonywali przeróżne ćwiczenia gimnastyczne i ruchowe po to, by trenować swój zmysł równowagi,  ćwiczyli motorykę małą poprzez dotykanie przedmiotów o różnej fakturze, pracowali na tabliczkach dotykowych, dzięki którym poznawali cyfry, litery i wdrażali się do nauki czytania oraz przygotowywali swoje ręce do nauki pisania.