Komunikat

W terminie od 23 kwietnia 2021 r. do 29 kwietnia 2021 r. wprowadzam

częściowe ograniczenie funkcjonowania ZSS nr 1 i wprowadzam nauczanie

hybrydowe /mieszane/ w oddziałach klas Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 31

i w oddziałach Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1.

Organizacja pracy zespołu

1)

SPS nr 31

a)

oddziały: I, III c, VII a, VII b pracują w trybie kształcenia na

odległość

b)

pozostałe oddziały pracują stacjonarnie

2)

SPDP nr 1

a)

oddziały I a, III d pracują w trybie kształcenia na odległość

b)

pozostałe oddziały pracują stacjonarnie

Iwona Olszewska

Dyrektor ZSS nr 1