Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Dnia 23 czerwca, we wszystkich szkołach w naszym kraju po raz ostatni w tym roku szkolnym zabrzmiał dzwonek, który oznajmił wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom zakończenie roku szkolnego, a jednocześnie początek wytęsknionych wakacji. Tego dnia mury naszej szkoły opuściła bardzo liczna grupa absolwentów w liczbie aż 17 osób. Niektórzy z nich przebywali w naszej krócej, inni dłużej, ale za wszystkimi będziemy tęsknić. Zaczynają oni nowy etap w swoim życiu, a my życzymy naszym Absolwentom wszystkiego co najlepsze.

Tego dnia, żegnaliśmy także trzy panie nauczycielki, które po wielu latach pracy postanowiły przejść na zasłużoną emeryturę - pani Renata Udała, pani Elżbieta Sawicka oraz pani dyrektor Irena Główniak - Główczyńska.

W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć sylwetkę wieloletniego dyrektora SOSW nr 1 w Szczecinie – pani mgr Ireny Główczyńskiej - Główniak.

Pani Irena Główczyńska- Główniak jest absolwentką AWF w Poznaniu, posiada kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania w oświacie, fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej, posiada II stopień specjalizacji zawodowej, jest ekspertem powołanym przez MEN, wchodzącym w skład komisji do spraw awansu zawodowego.

Karierę zawodową rozpoczęła 1 września 1971r. jako nauczyciel wychowania fizycznego w SP w Policach. Po 3 latach przeniosła się do SOSW dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w Policach.

1 września 1984 r. rozpoczęła pracę w naszym Ośrodku na stanowisku kierownika internatu. Dwa lata pracowała jako nauczyciel wf –u.

W listopadzie 1990 roku pani Irena Główczyńska została dyrektorem SOSW nr 1 i funkcję tę pełniła nieprzerwanie do 31.08.2017 roku.

W ciągu 33 lat pracy w naszym Ośrodku Pani dyrektor była wielokrotnie nagradzana za swoje zasługi na rzecz placówki oraz oświaty w ogóle - w 2005r. Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, a w latach 1999, 2003, 2008 i 2015 – Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin.

Życzymy Pani Dyrektor wielu radosnych chwil na emeryturze i wszelkiej pomyślności.

galeria zdjęć