Komunikat w sprawie przedłużenia przerwy w nauczaniu

 

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE PRAWNI

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020 r. poz, 410,492,595,742) informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym.

Dyrektor SOSW nr 1

Iwona Olszewska