Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się i zastosowanie procedury składania wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2020/2021.

Wzory wniosków oraz wszelkie niezbędne dokumenty i informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych znajdują się na stronie BIP UM: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp

Z poważaniem

Dyrektor

Iwona Olszewska