Dnia 28 listopada w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyło się podsumowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej „Myśl ekologiczne -oddychaj czystym powietrzem ” zorganizowanej przez Ligę Ochrony Przygody w Szczecinie.

Jednym z kampanijnych działań – skierowanym do dzieci i młodzieży województwa zachodniopomorskiego – były konkursy o tematyce ekologicznej. Nasza uczennica Wiktoria Wiśniewska zajęła drugie miejsce
w konkursie „Jak dbamy o czyste powietrze”. Za swą pracę plastyczną otrzymała dyplom oraz nagrody.

Serdecznie gratulujemy!