Sprzątanie świata

Sprzątanie Świata to społeczna kampania ekologiczna, która inspiruje i stymuluje społeczności ze wszystkich zakątków naszego globu do działań mających na celu zachowanie czystości oraz utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego lub jego poprawie. W bieżącym roku kampania przebiegała pod hasłem "Nie ma śmieci, są surowce".

I w naszym Ośrodku podporządkowaliśmy się jak co roku regułom tej wspaniałej ekologicznej imprezy. SK LOP zorganizowało w piękny, wrześniowy dzień sprzątanie przyszkolnego terenu- pozbierane śmieci, posegregowane , złożone zostały w odpowiednich pojemnikach.

Uczniowie uczestniczyli także w szkolnej zabawie, która miała na celu utrwalić nabyte wiadomości i zachęcić przez cały rok do segregowania śmieci , które tak naprawdę - jak głosi zresztą tegoroczne hasło - śmiećmi nie są! A segregowanie chroni środowisko i jego zasoby naturalne.

Spotkamy się znowu w przyszłym roku na tej wspaniałej imprezie, na pewno!