Witamy na stronie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Szczecinie


PATRZĄC-WIDZIEĆ, SŁUCHAJĄC-SŁYSZEĆ, ODCZUWAĆ WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI, POZNAWAĆ, PRZEŻYWAĆ, ROZUMIEĆ, DZIAŁAĆ, OSWOIĆ ŻYCIE

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Szczecinie jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. W Ośrodku mogą przebywać dzieci i młodzież od 7 roku życia do ukończenia Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 lat. Integralną częścią naszej placówki jest internat, w którym mogą przebywać i mieszkać nasi uczniowie, nie zameldowani na terenie gminy miasta Szczecin. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie skierowania wydanego przez organ prowadzący wynikającego z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Szczecinie ul. Policka 3 tel./fax (091)453-88-80

e-mail: sosw1@miasto.szczecin.pl