Witamy na stronie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Szczecinie


Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Dnia 3 września 2018 (poniedziałek)
o godz. 9.30 zapraszamy na
uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2018/2019.

Po uroczystości w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Pania mgr Iwoną Olszewską oraz wychowawcami klas dotyczące organizacji pracy w roku szkolnym 2018/2019, a także wybór Rady Rodziców. W tym dniu nie będzie szkolnego autokaru. Uprzejmie prosimy o osobiste przywiezienie uczniów do szkoły.

PATRZĄC-WIDZIEĆ, SŁUCHAJĄC-SŁYSZEĆ, ODCZUWAĆ WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI, POZNAWAĆ, PRZEŻYWAĆ, ROZUMIEĆ, DZIAŁAĆ, OSWOIĆ ŻYCIE

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Szczecinie jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. W Ośrodku mogą przebywać dzieci i młodzież od 7 roku życia do ukończenia Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 lat. Integralną częścią naszej placówki jest internat, w którym mogą przebywać i mieszkać nasi uczniowie, nie zameldowani na terenie gminy miasta Szczecin. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie skierowania wydanego przez organ prowadzący wynikającego z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Szczecinie ul. Policka 3 tel./fax (091)453-88-80

e-mail: sosw1@miasto.szczecin.pl

Obowiązki Inspektora Danych Osobowych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Szczecinie
pełni Pani Joanna Litwin
iod@spnt.pl
tel.:+48918522093