Grudniowe spotkanie
w kawiarence szkolnej

W czwartek, w dniu 7.12.2017 w ramach kawiarenki dla rodziców zostało zorganizowane spotkanie, którego temat -"Absolwent Szkoły Przysposabiającej do Pracy i co dalej"- zintegrował rodziców uczniów szkoły przysposabiającej do pracy i gimnazjum z rodzicami uczniów, którzy już ukończyli nasze szkoły i obecnie realizują się w różnych formach aktywności społecznej i zawodowej. Rodzice z uwagą wysłuchali prelekcji psychologa szkolnego, oraz pracownika Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej, który przedstawił ofertę i warunki pracy w zakładzie. MZAZ w Dobrej to najnowocześniejszy i największy w Polsce obiekt służący rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z różnymi niepełnosprawnościami. Natomiast przybyli na spotkanie rodzice absolwentów przedstawili sytuację w jakiej funkcjonują obecnie ich dzieci, jak sobie radzą z nowymi wyzwaniami, jak odnaleźli się po ukończeniu naszej placówki. Z ich wypowiedzi wynikało,że zostali odpowiednio przygotowani przez szkołę do podjęcia nowych wyzwań i zadań społecznych. Realizują się twórczo na warsztatach terapii zajęciowej, w w/w MZAZ-ie, na stanowiskach pracy chronionej przystosowanych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości .Przy przepysznych ciastach , kawie i herbacie zostały także omówione bieżące sprawy szkolne . Spotkaniu towarzyszyła ciepła, rodzinna atmosfera w specjalnie przygotowanej świątecznej scenerii. Miłym akcentem była obecność naszego absolwenta Mikołaja Czaplińskiego, solenizanta z poprzedniego dnia, któremu na koniec spotkania wszyscy obecni zaśpiewali "sto lat" i złożyli życzenia.