BIP

Kącik Rodzica

„Drodzy Rodzice, Opiekunowie przyszłych absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1

Państwa dzieci będą absolwentami  Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Zespole Szkół Specjalnych nr 1.

Zadają sobie Państwo pytanie, co dalej?

Aby przybliżyć Państwu możliwości uczestniczenia waszych już dorosłych dzieci w zajęciach, przedstawiam Państwu prezentację zwierającą propozycje zajęć w  placówkach publicznych i niepublicznych znajdujących się w Szczecinie i Policach.”