Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 KALENDARZ – ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

-01 września 2020ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO, -SPOTKANIA W KLASACH

– 09 września zebranie Rady Rodziców

-14 września 2020RADA PEDAGOGICZNA/Plan nadzoru/         

-16-17 września 2020-   Obrady zespołów WOPFU/do 09 września 2020- zawiadomienia o obradach/, indywidualne spotkania z rodzicami w klasach

25 września spotkania zespołów ds. IPET  z udziałem rodziców / uczniów rozpoczynających nowy etap edukacyjny – klasy ISP, IV SP, I SPDP oraz ewentualne modyfikacje – zawiadomienia o spotkaniach  do 17 września

-14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 – 2 listopada – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – do zaopiniowania /zajęcia opiekuńcze/                         

-11 listopada 2020  –ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI/  dzień wolny

 –18 grudnia  2020  – SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE Z RODZICAMI, kiermasz  świąteczny

-23 grudnia2020- 03 stycznia 2021PRZERWA ŚWIĄTECZNA- dni wolne

-04 – 17 stycznia 2021   FERIE ZIMOWE- dni wolne