Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 KALENDARZ – ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

-01 września 2020ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO, -SPOTKANIA W KLASACH

– 09 września zebranie Rady Rodziców

-14 września 2020RADA PEDAGOGICZNA/Plan nadzoru/         

-16-17 września 2020-   Obrady zespołów WOPFU/do 09 września 2020- zawiadomienia o obradach/, indywidualne spotkania z rodzicami w klasach

25 września spotkania zespołów ds. IPET  z udziałem rodziców / uczniów rozpoczynających nowy etap edukacyjny – klasy ISP, IV SP, I SPDP oraz ewentualne modyfikacje – zawiadomienia o spotkaniach  do 17 września

-14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 – 2 listopada – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – do zaopiniowania /zajęcia opiekuńcze/                         

-11 listopada 2020  –ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI/  dzień wolny

 –18 grudnia  2020  – SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE Z RODZICAMI, kiermasz  świąteczny

-23 grudnia2020- 03 stycznia 2021PRZERWA ŚWIĄTECZNA- dni wolne

-04 – 18 stycznia 2021   FERIE ZIMOWE- dni wolne

-02 lutego 2021 RADA PLENARNA PODSUMOWUJĄCA PRACĘ W PIERWSZYM SEMESTRZE

-30-31 kwietnia 2021 SPOTKANIE WIELKANOCNE Z RODZICAMI,

kiermasz świąteczny

-01 kwietnia- 6 kwietnia 2021WIELKANOCNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA- dni wolne

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH/zajęcia opiekuńcze 01 .04,06.04.2021

03 maja 2021 – dzień wolny

31 maja, 1, 2 czerwca, 4 czerwca – dni wolne od zajęć dydaktycznych -zajęcia opiekuńcze

03 czerwca 2021– BOŻE CIAŁO – wolne

07-08 czerwca 2021 – Obrady zespołów WOPFU/ do 28 maja 2021- zawiadomienia

o obradach/ o planowanych indywidualnych spotkania z rodzicami w klasach

10 czerwca 2021 FESTYN RODZINNY GODZ.11.00

indywidualne ZEBRANIA Z RODZICAMI/ PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW, PROPOZYCJE OCEN KOŃCOWOROCZNYCH/ WYDŁUŻENIA

18 czerwca 2021 RADA KOŃCOWOROCZNA KLASYFIKACYJNA

25 czerwca 2021- ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO/

28 czerwca 2021- RADA PLENARNA