Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 KALENDARZ – ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

-01 września 2021ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO, -spotkania wychowawców z uczniami/rodzicami w klasach ;

-14 września 2021RADA PEDAGOGICZNA;                       

-15-17 września 2021-   Obrady zespołów WOPFU/do 09 września 2020- zawiadomienia o obradach ;

 -28-30 września 2021 Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami  uczniów zespołu klasowego;

-01 listopada 2021   –DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH dzień  wolny  od zajęć szkolnych;

-11 listopada 2021  –ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKIdzień wolny od zajęć szkolnych ;

12 listopada 2021  – Dzień wolny od zajęć szkolnych/zajęcia opiekuńcze;

20-21 grudnia  2021  – SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE Z RODZICAMI, kiermasz  świąteczny

-22-23 grudnia  2021Przerwa świąteczna bożonarodzeniowa- zajęcia opiekuńcze;

24 grudnia 2021- 01 stycznia 2022Przerwa świąteczna bożonarodzeniowa dni wolne od zajęć szkolnych;

-27- 31 grudnia 2021 dni wolne od zajęć szkolnych- zajęcia opiekuńcze;

-03-04 stycznia 2022–  Spotkania zespołów  WOPFU;

-05 stycznia 2022– Przedstawienie uczniom/rodzicom propozycji ocen śródrocznych;

-06 stycznia 2022- Święto TRZECH KRÓLI – dzień  wolny  od zajęć szkolnych

-07 stycznia 2022 Dzień wolny- zajęcia opiekuńcze;

-20 stycznia 2022RADA KLASYFIKACYJNA podsumowująca pierwszy semestr roku szkolnego 2021-22

12-14 stycznia 2022–   Indywidualne ZEBRANIA Z RODZICAMI/ podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów za pierwszy semestr roku szkolnego 2021/2022

-31 stycznia-11 lutego 2022  FERIE ZIMOWE- dni wolne od zajęć szkolnych;

-16 lutego 2022   RADA PLENARNA podsumowująca pierwszy semestr roku szkol. 2021-22

-11-13 kwietnia 2022   – SPOTKANIE WIELKANOCNE Z RODZICAMI, kiermasz  świąteczny ;

-14-15 kwietnia oraz 19 kwietnia  2022 WIELKANOCNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA- dni wolne od zajęć szkolnychzajęcia opiekuńcze;

 -02- maja 2022   –   Dzień wolny- zajęcia opiekuńcze ;

 -03- maja 2022   –  Święto 3 maja- dzień  wolny  od zajęć szkolnych;

-23-26 maja 2022- obrady zespołów WOPFU/ do 08 maja 2022- Zawiadomienia do  rodziców  o obradach ;

-06-08 czerwca 2021 – indywidualne ZEBRANIA Z RODZICAMI  / podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów za rok szkolny 2021/2022                               

-16 czerwca 2022–  BOŻE CIAŁO – dzień  wolny  od zajęć szkolnych;

-17 czerwca 2022Dzień wolny- zajęcia opiekuńcze ;

– czerwiec 2022     FESTYN RODZINNY ;

-14 czerwca 2022 –  RADA KOŃCOWOROCZNA KLASYFIKACYJNA;

-24 czerwca 2022- ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO/ RADA  PLENARNA-podsumowanie pracy placówki w roku szkolnym 2021-22.