Nauka Zdalna

Poniżej udostępniamy Państwu materiały edukacujne do pracy z dziećmi  w domu w okresie kiedy zajęcia w szkole są zawieszone. Zamieszczone na stronie materiały stanowią tylko część z pomocy, które są przesyłane bezpośrdnio do dzieci i ich rodziców przez wychowawców klas.

Zachęcamy Państwa do korzystania ze wszystkich materiałów, nie tylko tych przygotowanych dla klas z określonego poziomu nauczania i klasy, w której uczy się Państwa dziecko.

Przygotowaliśmy bardzo urozmaicony i ciekawy materiał, który będzie przez nas systematycznie uzupełniany.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY

REWALIDACJA
23.-26.03.2021 -WIOSNA
 Dzień Wody
2
9.-31.03.2021 – TRADYCJE WIELKANOCNE
– Karty pracy

Korekta wad mowy
23.-26.03.2021 -WIOSNA
wiosenna pogoda
– wiosna – czytanie uczestniczące

29.-31.03.2021 – TRADYCJE WIELKANOCNE

Zajęcia usprawniająco – rozwijające
29.-31.03.2021 -TRADYCJE WIELKANOCNE
– „Podskakuje zając” – wierszyk usprawniający motorykę małą
– Wielkanoc – karty pracy
– Wielkanocne śniadanie
– Wilekanoc – zadania obrazkowo – wyrazowe
– Wielkanocne zabawy ruchowe
– Karty pracy

23.-26.03.2021 -WIOSNA
– wierszyk PCS „Rozmowa z bocianem”
– karty pracy – „Wiosna” zdania obrazkowo-wyrazowe
– zabawy ze słomkami
– samogłoski
– wierszyk PCS – „Wiosna”

Korekcja wad postawy
Zabawa ruchowa – Chińczyk
– gra planszowa Chińczyk sportowy

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ
23.-26.03.2021 -WIOSNA
29.-31.03.2021 – TRADYCJE WIELKANOCNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE
– ćwiczenia na zdrowy kręgosłup
– ćwiczenia obręczy barkowej
– ćwiczenia z szarfami
– krzyżówka sportowa
– piłki w dyscyplinach sportowych
– wykreślanka „Dyscypliny sportowe”
– wideolekcja ćwiczenia kształtujące siłę 1
– wideolekcja ćwiczenia kształtujące wytrzymałość 1
– wideolekcja ćwiczenia kształtujące gibkość 1
– wideolekcja ćwiczenia kształtujące wytrzymałość 2
– wideolekcja ćwiczenia kształtujące gibkość 2

MUZYKA
– propozycja ćwiczeń, zadań i zagadek słuchowych
– propozycje ćwiczeń, zadań i zagadek słuchowych część II

RELIGIA
23.-26.03.2021 -WIOSNA
29.-31.03.2021 – TRADYCJE WIELKANOCNE

ŚWIETLICA
23.-26.03.2021 -WIOSNA
Karty pracy
Karty pracy II
Zagadki wiosenne

29.-31.03.2021 – TRADYCJE WIELKANOCNE
Karty pracy

PSYCHOLOG

BIBLIOTEKA
23.-26.03.2021 -WIOSNA
– bajkowa krzyżówka
– krzyżówka wielkanocna
– Dzień Ziemi – eko zadania