Oferta edukacyjna dla przyszłych uczniów ZSS nr 1 w Szczecinie

Szanowni Państwo, mając na uwadze, jak trudną decyzją jest wybór odpowiedniej szkoły dla dziecka niepełnosprawnego, prezentujemy poniżej nasze – najlepsze z możliwych – propozycje edukacyjne naszej placówki.
W naszym Zespole Szkół  kształcimy dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wszystkim naszym uczniom tworzymy odpowiednie warunki rozwoju oraz dajemy szansę osiągania sukcesów na miarę ich możliwości. Zapewniamy im specjalistyczną pomoc i indywidualne ukierunkowanie. Jeżeli Państwa Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to zapraszamy do ZSS nr 1 w Szczecinie. Na końcu naszej oferty znajdą Państwo wszystkie szczegóły związane z dokumentacją, jaką muszą Państwo  złożyć, aby Wasze Dziecko zostało uczniem naszego Zespołu Szkół.

Naszym atutem jest możliwość edukacji dzieci od 7 do 24 roku życia, bowiem w skład naszej placówki wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 31 (klasy I-VIII)
Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1 ( klasy I-III o profilu ogólnym z rozszerzonymi kierunkami: ogrodniczy, zajęcia w gospodarstwie domowym, prace stolarskie, tkactwo i dziewiarstwo, szycie ręczne i maszynowe, wytwórstwo przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, edukacja komputerowa).
Rekrutacja do naszych szkół prowadzona jest przez cały rok szkolny!  

Zapewniamy naszym uczniom bardzo dobre warunki nauki, zabawy i pobytu.
Baza placówki jest atrakcyjna dla naszych podopiecznych. Klasy i gabinety specjalistów, w których uczniowie przebywają podczas lekcji są jasne, przestronne, wyposażone w różnorodne, nowoczesne pomoce dydaktyczne.  Od tego roku szkolnego na wyposażeniu placówki są również dwie ogólnodostępne tablice multimedialne.

Jesteśmy placówką publiczną i pobyt dziecka w naszym Zespole Szkół jest bezpłatny. Drodzy Państwo jesteśmy przygotowani na przyjęcie naszych „najmłodszych uczniów”.

Każda z  klas I-III szkoły podstawowej dysponuje dużą salą z miejscem do nauki i miejscem do odpoczynku. Wychowawcę w pracy z „maluchami” wspiera w każdej z tych klas pani opiekunka. Dzieci mają do dyspozycji salę zabaw i zewnętrzny plac zabaw, wyposażone dzięki uczestnictwu naszej placówki w projekcie Radosna Szkoła. Posiadamy salę doświadczania świata i salę integracji sensorycznej.

W naszej placówce funkcjonuje świetlica, w godzinach 7.00-16.00.  W salach świetlicowych uczniowie mają możliwość realizacji swoich zainteresowań, mogą bawić się i grać, ale również odpocząć. W ramach zajęć świetlicowych prowadzone są również zabawy ruchowe w salach oraz na zielonym terenie i placu zabaw.
Naszym atutem jest nowy autobus dowożący uczniów do szkoły. Jest on nowoczesny, bezpieczny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podczas dowozu dzieci do szkoły dziećmi opiekują się dwie panie opiekunki. Autokar pozwala nam na organizowanie wycieczek.
Placówka zapewnia swoim podopiecznym opiekę pielęgniarską 5 dni w tygodniu, przez 8 godzin dziennie. Posiadamy nowy, w pełni wyposażony gabinet. Zawsze możemy liczyć na wsparcie pań pielęgniarek. Stołówka szkolna oferuje uczniom za niewielką opłatą zdrowe i smaczne drugie śniadania oraz obiady. Dla dzieci z dietą przygotowuje się odpowiednie menu.

Każde dziecko zgodnie z zaleceniami orzeczenia i potrzebami ma możliwość korzystania z zajęć ze specjalistami. Są to: – zajęcia usprawniająco-rozwijające – korekta wad mowy – korekcja wad postawy – terapia psychologiczna – terapia pedagogiczna –  terapia metodą integracji sensorycznej –   terapia metodą Tomatisa. Ponadto uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach różnorodnych kół zainteresowań. W naszej placówce prężnie działają: – Klub Olimpiad Specjalnych „Błyskawica” – Koło Plastyczne „Zaczarowany Ołówek” – Koło Artystyczne „Zakolorowani” – Koło Turystyki Pieszej „Trampek” – Koło Redakcyjne „Pentliczek” – Koło Taneczne „Gwiazdeczki” – Koło Wokalno-Instrumentalne „Metrum” – Koło Teatralne – Koło Edukacji Morskiej – Koło LOP – Koło „W Domu i w Ogrodzie” – Uczniowska Rada Szkoły. Dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów cieszą się zajęcia na basenie i zajęcia tenisa w tym roku odbywające się na sali gimnastycznej .

Sport jest dla nas ważny. W ramach zajęć Klubu Olimpiad Specjalnych nasi sportowcy trenują następujące dyscypliny: lekkoatletykę, pływanie, koszykówkę, tenis stołowy, tenis ziemny, bocce, badminton. Nasza sala gimnastyczna przeszła gruntowny remont.

Drodzy Państwo,  jak łatwo zauważyć w naszej placówce potrafimy każde dziecko zainteresować jakąś aktywnością. Myślisz: „Moje dziecko nie ma żadnych zainteresowań!”. My pomożemy je odkryć i rozwinąć. Prosimy tylko o możliwość poznania Państwa Dziecka. Szanowni Rodzice decydując się na oddanie Waszych Dzieci do naszego Zespołu Szkół możecie być pewni, że wszyscy nasi pracownicy otoczą Dzieci serdeczną troską i życzliwością. Dzieci uczą się i wychowują  w atmosferze przyjaźni, ciepła i akceptacji. Kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje, szuka nowinek, ciekawych metod i form pracy. Jesteśmy kreatywnym zespołem i stale poszukujemy nowych wyzwań. W naszej ofercie znajdują się: Stymulacja polisensoryczna –  Integracja sensoryczna – Terapia w Sali Doświadczania Świata – terapia Snoezelen – Metoda komunikacji TEACCH – Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) – Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® – Terapia ręki – Terapia Tomatisa – Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz – Dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – Metoda Pedagogiki Zabawy – Arteterapia (działania plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, muzykoterapia, biblioterapia, teatroterapia i choreoterapia).

Kiedy na dworze robi się słonecznie i ciepło nasza placówka ożywa jeszcze bardziej. Wtedy możemy wykorzystać w naszej pracy z dziećmi kolejny atut – zielony teren. Dziś do dyspozycji mamy boisko, sad, działkę warzywną, plac zabaw, zadaszone miejsce do grillowania i ogromny teren porośnięty roślinni przyjaznymi dzieciom. To w tych miejscach tętni życie wiosną i jesienią. Rozpoczęliśmy pracę nad projektem „Kreatywnego Ogrodu Zabaw”. Chcemy „oddać” naszym uczniom zielony teren wokół Zespołu Szkół. Naszym marzeniem jest stworzenie otwartego, kreatywnego placu zabaw, gdzie wszystkie nasze pociechy będą mogły się bawić, skakać, wspinać, tworzyć z piasku i gliny itd. Zależy nam by forma i struktura  placu wyzwalała twórczość i aktywność każdego dziecka. Nowa odsłona  rekreacyjna na naszym zielonym terenie nastąpiła wiosną 2019 roku.

Otwieramy się na zewnątrz i dlatego jesteśmy bardzo aktywni w środowisku lokalnym. Współpracujemy m. in. z Grupą Inicjatywną „Stołczyn po Sąsiedzku”, z Radą Osiedla Stołczyn. Wspólnie organizujemy zajęcia, imprezy i festyny.
Od lat jesteśmy inicjatorami czterech imprez o zasięgu wojewódzkim: Wojewódzki Turniej Koszykówki, Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych Polska, Wojewódzki Przegląd  Form Tanecznych „Magia Tańca” i Wojewódzki Przegląd Form Wokalno – Instrumentalnych „Piosenka jest dobra na wszystko”. Od tego roku szkolnego wystartowaliśmy z kolejną ofertą dla sportowców, tj. Regionalnym Turniejem Badmintona Olimpiad Specjalnych Polska. Organizujemy wystawy, kiermasze, imprezy integracyjne, konkursy.

Jesteśmy aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego naszego miasta. Organizujemy wyjścia do kin, muzeów, Teatru Lalek „Pleciuga”, Filharmonii im. M. Karłowicza. Jesteśmy regularnymi uczestnikami spotkań ekologicznych w Edukacyjnej Pracowni Przyrodniczej nad Jeziorem Głębokim.
Uczniowie często wyjeżdżają na różnorodne festiwale, festyny, konkursy, zawody sportowe oraz wycieczki.

Wymieniając zalety naszej placówki i zachęcając Państwa do przyjazdu do nas ze swoimi Dziećmi, należy podkreślić fakt, że cenimy i  stale rozwijamy współpracę z Rodzicami naszych uczniów. Jesteśmy  dla Was Rodziców i nie ma nas bez Was – Rodziców. Pomocą i radą służą nauczyciele, rewalidanci, pedagog i psycholog. 

Szanowni Państwo, mamy przyjemność w imieniu Dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych nr 1, kadry pedagogicznej i całej społeczności szkolnej zaprosić Państwa do nas. Znajdziemy dla Państwa czas. Obejrzyjcie nasze szkoły. Porozmawiajcie z nami. Odpowiemy na każde Wasze pytanie, rozwiejemy każdą wątpliwość. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Na spotkanie można umówić się dzwoniąc do sekretariatu placówki: w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 7.30-15.30 Tel./ fax. 091 4538880.

Jeżeli będziecie Państwo wybierać się do nas komunikacją miejską, to nasza placówka mieści się obok przystanku linii 58 i 63 (przystanek Bajeczna).  
***

Na koniec pozostało nam tylko przedstawić wykaz potrzebnych dokumentów:
– aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną
podanie o przyjęcie do szkoły (istnieje możliwość napisania podania podczas składania dokumentów) – Szkoły Podstawowej nr 31, Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1,
– świadectwo szkolne (jeżeli dziecko uczęszczało wcześniej do szkoły)
– 2 zdjęcia
– odpis aktu urodzenia
– numer pesel
– zaświadczenie o miejscu zameldowania na pobyt stały
– karta zdrowia
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w Szkole Przysposabiającej do Pracy,
klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców.

UWAGA: Rodzic lub Opiekun Prawny dziecka zamieszkałego w Szczecinie składa wniosek o wydanie skierowania do ZSS nr 1 w Wydziale Oświaty przy Urzędzie Miejskim w Szczecinie (pobierz wniosek), a dziecka zamieszkałego poza Szczecinem w Wydziale Oświaty właściwym dla miejsca jego zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.                

DO ZOBACZENIA!