Klub Olimpiad Specjalnych - Polska
"Błyskawica"

Klub Olimpiad Specjalnych - Polska "Błyskawica", działa w naszej placówce od 2000 roku. Zawodnikami Klubu są uczniowie wszystkich szkół funjcjonujących na terenie naszej placówce w wieku od 7 do 23 lat. Opiekunaki Klubu są:

 • Piotr Sobczyński - przewodniczący Klubu
 • Radosław Dymowski

 • Do głównych zadań Klubu należą:

 • troska o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny poprzez zapewnienie zawodnikom udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 • rozwijanie zainteresowań sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych i przestrzeganie norm zgodnego współżycia w grupie,
 • zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
 • wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

 • Zawodnicy naszej Sekcji
  trenują następujące dyscypliny sportowe:

  Lekkoatletykę

  Pływanie

  Tenis stołowy

  Tenis

  Koszykówkę

  Bocce