Koło Taneczne - "Gwiazdeczki" i "Pover Dance"

Koło taneczne istnieje w naszym Ośrodku od września 2003 roku. Należą do niego dziewczęta i chłopcy w przedziale wiekowym od 10 do 23 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W lutym 2004 roku w drodze konkursu wyłoniono nazwę zespołu tanecznego. Brzmi ona "Gwiazdeczki".

Natomiast od września 2013 roku ze względu na dużą ilość zainteresowanych uczniów istnieje drugi zespół taneczny, którego nazwa brzmi: "Pover Dance". Opiekunami koła tanecznego są nauczyciele: Agnieszka Grzesło i Katarzyna Nowak.

Celem zajęć tanecznych jest:
* stworzenie dzieciom możliwości do spontanicznej - odtwórczej i twórczej ekspresji tanecznej.
* kształcenie estetyki i elegancji ruchu
* integracja uczestników zespołu
* rozwijanie zamiłowania do tańca, muzyki i ruchu
* wyzwalanie twórczych pomysłów u dzieci
* wzmacnianie poczucia własnej wartości

W trakcie zajęć uczniowie uczą się różnych tańców: disco, tańców towarzyskich, standardowych, latynoamerykańskich oraz ludowych. Tworzą również układy taneczne z wykorzystaniem elementów dramy, teatru oraz pantonimy. Swoje umiejętności taneczne zespół "Gwiazdeczki" oraz "Pover Dance" prezentuje na terenie szkoły podczas uroczystości szkolnych np.: Festynów Rodzinnych, Dni Otwartych, Zakończenia Roku Szkolnego, Dnia Sportu, Dnia Dziecka oraz poza szkołą na Imprezach Tanecznych dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Tradycyjnie zespół współorganizuje i występuje na corocznym Wojewódzkim Przeglądzie Form Tanecznych "Magia Tańca".