Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w ZSS nr 1 w Szczecinie pełni pan Michał Małas.

E-mail: iod@spnt.pl

tel.: +48 918522093

W związku z przekształceniem z dniem 1 września 2020 roku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie (uchwała Rady Miasta Szczecina nr XIX/595/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.), administratorem Państwa danych osobowych z mocy prawa stał się Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie, ul. Policka 3, 71-837 Szczecin.

  1. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu

  2. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces przyjęcia
  3. Klauzula informacyjna dla pracowników
  4. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  5. Klauzula informacyjna dla kontrahentów
  6. Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

  7. Klauzula informacyjna – Facebook
  8. Klauzula udostępniania danych osobowych z monitoringu wizyjnego
  9. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  10. Klauzula informacyjna dla osób uprawnionych do odbioru dziecka