Sekcja Kulturalna

Zadaniem Sekcji Kulturalnej Samorządu Uczniowskiego jest zachęcanie uczniów do uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego szkoły i najbliższego środowiska. Do tradycji Ośrodka należą organizowane przez Sekcję stałe imprezy i spotkania np. Dzień Chłopaka, Walentynki, "BądĽ bezpieczny na drodze" - impreza promująca bezpieczeństwo dzieci jako uczestników ruchu drogowego, wybory do Samorządu Uczniowskiego, Wojewódzki Przegląd Form Wokalno - Instrumentalnych "Piosenka jest dobra na wszystko". Sekcja przygotowuje również oprawę artystyczną tak podniosłych uroczystości jak Rozpoczęcie i Zakończenie Roku Szkolnego.
Opiekunami Sekcji są:
Katarzyna Rejman,
Dorota Nikipierowicz,
Marcin Jurczak,
Teresa Purtak,
Piotr Sobczyński.

Uroczystości organizowne
przez Sekcję Kulturalną SU

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Dzień Chłopaka

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Bądź bezpieczny na drodze

Walentynki

Wojewódzki Przegląd Form Wokalno - Instrumantalnych

Zakończenie roku szkolnego