Sekcja Ogrodnicza

Członkowie sekcji ogrodniczej to uczniowie rozwijający swoje zainteresowania i umiejętności dotyczące wykonywania prac związanych z uprawą, zbiorem i przetwarzaniem, warzyw i owoców, sadzeniem oraz pielęgnacją kwiatów na rabatach, samodzielnie zakupują nasiona i ziemię w Centrum Ogrodniczym Rajski Ogród oraz przygotowują rozsady i flance.

Ogród i sad szkolny oraz tereny zielone wokół Ośrodka to miejsce praktycznej działalności jej członków. Zebrane plony są wykorzystywane do przygotowania posiłków dla wszystkich wychowanków. Sałatki i surówki będące dodatkiem do drugiego śniadania Sekcja przyrządza podczas cyklu spotkań pt. "Smacznie i zdrowo". Na zakończenie jesiennych zbiorów członkowie Sekcji wraz z opiekunami zapraszają gości na ogólnoszkolną imprezę "Święto plonów". Mini dożynki są okazją do wyeksponowania najdorodniejszych okazów szkolnego ogrodu i sadu. Opiekunami Sekcji są: mgr I. Muszyńska, mgr B. Wysocka.