Świetlica szkolna

W naszej placówce świetlica funkcjonuje w godzinach 7.00-16.00.
W salach świetlicowych uczniowie mają możliwość realizacji swoich zainteresowań, mogą bawić się i grać, ale również odpocząć.
W ramach zajęć świetlicowych prowadzone są również zabawy ruchowe w salach oraz na zielonym terenie i placu zabaw.