BIP

Szkoły – Podstawowa i Przysposabiająca do Pracy

W naszej placówce  kształcimy dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wszystkim naszym uczniom tworzymy odpowiednie warunki rozwoju oraz dajemy szansę osiągania sukcesów na miarę ich możliwości. Zapewniamy im specjalistyczną pomoc i indywidualne ukierunkowanie.

 

Naszym atutem jest możliwość edukacji dzieci od 7 do 24 roku życia, bowiem w skład naszego Zespołu Szkół wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 31
(klasy I-VIII)
Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1
( klasy I-III o profilu ogólnym z rozszerzonymi kierunkami: ogrodniczy, zajęcia w gospodarstwie domowym, prace stolarskie, tkactwo i dziewiarstwo, szycie ręczne i maszynowe, wytwórstwo przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, edukacja komputerowa).

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do zakładki „OFERTA DLA PRZYSZŁYCH UCZNIÓW”.