Uczniowska Rada Szkoły

Działaczami Uczniowskiej Rady Szkoły są wszyscy uczniowie, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. Angażują się oni w prowadzenie szkolnych apeli i uroczystości. Wychodzą z inicjatywami pobudzającymi aktywność uczniów. Uczestniczą w tworzeniu tradycji, zwyczajów i obyczajów ośrodka. Uczą się umiejętności zespołowego działania. Mobilizują koleżanki i kolegów do jak najlepszego pełnienia obowiązków szkolnych i do aktywności społecznej. Organizują pomoc koleżeńską, uczą wrażliwości na drugiego człowieka. Swoją postawą i działaniem są przykładem dla innych.

Uczniowska Rada Szkoły swoimi kompetencjami obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa ucznia oraz wychowania patriotycznego. Pochyla się nad prawami ucznia w myśl Konwencji o Prawach Dziecka, Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tych zagadnień na stałe goszczą w naszej szkole imprezy „Bezpieczny uczeń”, „Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka oraz uroczystości celebrujące święta narodowe takie jak Święto Niepodległości, Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja.

Uczniowska Rada Szkoły jest organizatorem ważnych uroczystości szkolnych takich jak: Inauguracja Roku Szkolnego połączona z pasowaniem na ucznia, Zakończenie Roku Szkolnego połączone z bardzo uroczystym pożegnaniem absolwentów. Współorganizuje spotkanie z rodzicami z okazji Świat Bożego Narodzenia. Dużym przedsięwzięciem jest Wojewódzki Przegląd Form Wokalno – Instrumentalnych „Piosenka jest dobra na wszystko”, który organizujemy od 2015 roku. To właśnie członkowie Uczniowskiej Rady Szkoły mają okazje zaprezentować szerszej publiczności swoje talenty muzyczne. Spotykamy się z uczniami innych placówek kształcenia specjalnego z regionu.

Opiekunami Uczniowskiej Rady Szkoły są: Dorota Nikipierowicz, Irmina Bednarz, Katarzyna Rejman, Karolina Sałagan, Marcin Jurczak i Piotr Sobczyński.

Oto lista uroczystości i imprez organizowanych cyklicznie w roku szkolnym:

– Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego,

– „Bezpieczny uczeń”,

– Święto Niepodległości,

– Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień,

– Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka,

– Spotkanie z rodzicami z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

– Wojewódzki Przegląd Form Wokalno – Instrumentalnych – „Piosenka jest dobra na wszystko”

Obejrzyj relacje z kolejnych edycji Przeglądu
na naszym kanale Youtube

– Dzień Flagi Narodowej,

– Święto Konstytucji 3 Maja,

– Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego.